Metropolitní kapitula u sv. Víta v Praze

 

Současní kanovníci:

Probošt: Mons. Mgr. Václav Malý, pomocný biskup pražský

Děkan: JCLic. Mgr. Ondřej Pávek, kanovník penitenciář

Kancléř: Mgr. Vladimír Kelnar

Dr. Vojtěch Eliáš

Mons. Karel Herbst, pomocný biskup pražský

Prof. ThDr. Jan Matějka

Mgr. Tomáš Roule

Mons. Michael Slavík,Th.D., generální vikář

ThDr. Jiří Svoboda JC.D.

ThLic. Ing. Zdeněk Wasserbauer, Th.D.

 

Emeritní kanovníci:

Mons. Pavel Kučera

Mons. doc. ThDr. Jiří Skoblík

 

Metropolitní kapituly u sv. Víta v Praze:

Adresa: Hrad III. nádvoří 48/2, 119 01 Praha 1 - Hradčany

 

Římskokatolická farnost u katedrály sv. Víta, Václava a Vojtěcha Praha – Hradčany:

Adresa: Vikářská 38/4, 119 00 Praha 1 – Hradčany

 

Průvov kanovníků
Průvov kanovníkůkapitulní sál