Metropolitní kapitula u sv. Víta v Praze

 

Současní kanovníci:

Probošt: Mons. Mgr. Václav Malý, pomocný biskup pražský

Děkan: JCLic. Mgr. Ondřej Pávek, kanovník penitenciář

Kancléř: Mgr. Vladimír Kelnar

Dr. Vojtěch Eliáš

Mons. Karel Herbst, pomocný biskup pražský

Prof. ThDr. Jan Matějka

Mgr. Tomáš Roule

Mons. Michael Slavík,Th.D., generální vikář

ThLic. Ing. Zdeněk Wasserbauer, Th.D.

 

Emeritní kanovníci:

Mons. doc. ThDr. Jiří Skoblík

ThDr. Jiří Svoboda JC.D.

 

Metropolitní kapituly u sv. Víta v Praze:

Adresa: Hrad III. nádvoří 48/2, 119 01 Praha 1 - Hradčany

 

Římskokatolická farnost u katedrály sv. Víta, Václava a Vojtěcha Praha – Hradčany:

Adresa: Vikářská 38/4, 119 00 Praha 1 – Hradčany

 

Průvov kanovníků
Průvov kanovníkůkapitulní sál